In A NUTSHELL

The Climate March takes place on Sunday 19 June in Rotterdam! We commence at 1 PM, location Binnenrotte. There will be a march as well as a program with speeches and musical performances.

Currently this page is a bit empty, but soon you’ll be able to read more about the route, accessibility, directions to the location and more.

If you can’t sit still in the meantime, head on over to the Join page. Here you’ll find information about ways to get involved with the Climate March, depending on how much time you have. Click on the button below!

Klimaatmars 2021

Accessibility

Together with Feminists Against Ableism we’ve worked on the accessibility of the Climate March. Many thanks for their help (and existence)!

Alternative route

For those who prefer to avoid the crowd and/or travel a shorter distance, there is an alternative route. Please keep in mind that this route is not facilitated by the police and that you will therefore have to abide by the traffic rules.

Visibility and audibility

In front of the stage we will reserve space for people in a wheelchair and more people for whom participation is easier in close proximity to the stage. Here, chairs will be available. Throughout the entire program, a sign language interpreter will be present on stage and visible on big LED screens.

Toilets

Toilets will be placed on Binnenrotte (the start and end location of the March). This includes toilets accessible for people in a wheelchair.

Klimaatmars 2021

BlOCS IN THE PROTEST

When multiple people find that they’re joining the Climate March for a shared cause, they might form a bloc. Throughout the protest, they will stick together as a group and most likely carry similar banners and signs. Perhaps they even have a motto or a short song! Interested? Join an existing bloc or set one up yourself.

Below you can find an overview of all of the blocs, including contact information and gathering points on the day of the protest. Any new blocs will be added here, so do let us know if you start one yourself! You can do so by filling out the form.

Naam*
Jongeren voor klimaatrechtvaardigheid

‘Jongeren nemen de leiding! Duizenden scholieren en studenten, uit het hele land en van alle niveaus, zullen vooraan de Klimaatmars lopen. Onze generatie zal opgroeien in een onleefbare wereld als er niet NU actie komt. Dus doe met ons mee, en vecht voor je toekomst!’

Verder lezen
Kinderblok

Vanaf 12:00 uur verzamelen bij de Dominicuskerk, daar limonade drinken en onder leiding van de fanfare een liedjes zingen met de kinderen.

Rond 12:30 uur lopen de ouders en kinderen vergezeld door de fanfare naar een punt op de Raadhuisstraat. Daar zullen ze om 13:40 uur de rest van de mars opwachten en zich invoegen.

Verder lezen
No climate justice without gender justice

Het is duidelijk: klimaatverandering is een van de grootste problemen van deze tijd. Naast de bedreiging die de crisis vormt voor natuur en milieu, worden mensen steeds vaker direct getroffen door droogte, overstromingen en andere klimaatrampen. En helaas is klimaatverandering niet genderneutraal: vrouwen en meisjes, maar ook LHBTQIA’ers, mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen worden het hardst getroffen. En dat terwijl zij juist het minst bijdragen aan de oorzaken van de klimaatcrisis.

ActionAid. Atria, Plan International, WECF en WO=Men zetten zich in voor intersectionele aanpak van klimaatrechtvaardigheid. Wij zijn ervan overtuigd dat de mensen die het hardst geraakt worden, een veel duidelijkere stem moeten krijgen in de oplossing van dit probleem. Om ons te laten horen voor gender justice binnen de klimaatcrisis gaan we zaterdag 6 november de straat op. Loop je mee?

Verder lezen
Queer Bloc

‘Queer de mars! Queer klimaatrechtvaardigheid! Queer het tij!’

Verder lezen
Klimaatplicht voor grote vervuilende bedrijven

“Shell moet van de rechter verduurzamen. Wij willen dat niet alleen Shell, maar álle grote Nederlandse vervuilers zich aan het Klimaatakkoord van Parijs houden. Dat betekent: verduurzamen zodat we binnen de grens van 1,5 graad Celsius opwarming blijven.

Maar grote vervuilende bedrijven veranderen niet vanzelf. Daarom is er een wet nodig met een klimaatplicht voor grote vervuilers. Want alleen door grote vervuilers wettelijk te verplichten om hun wereldwijde CO2-uitstoot drastisch te verminderen, stoppen we gevaarlijke klimaatverandering. Dit najaar wordt er in de Tweede Kamer aan zo’n Wet voor bedrijven en mensenrechten (IMVO) gewerkt. Tijdens de Klimaatmars laten we zien dat klimaat een belangrijke rol in deze wet moet spelen. Daar hebben we jou voor nodig! Dus sluit je bij ons aan!”

Verder lezen
Stop fossiele investeringen

‘De klimaatcrisis is op weg een menselijke tragedie te worden. Fossiele bedrijven zijn de motor achter de klimaatcrisis, en hun geldschieters leveren de brandstof die deze motor draaiende houdt.

Banken, pensioenfondsen en verzekeraars financieren schadelijke olie-, kolen- en gasbedrijven. Ook de overheid steunt de fossiele industrie met miljarden. Dit zijn fossiele investeringen en dit moet stoppen.

Op zaterdag 6 november gaan we de straat op in Amsterdam. Loop je mee met ons ‘Stop Fossiele Investeringen’ blok in de Klimaatmars? Het verzamelpunt volgt zsm.’

Verder lezen
Plant Based Food System 2025

“Het effect van de vee-industrie en de visserij op onze planeet is gigantisch, maar onze overheid weigert dit te erkennen en het noodzakelijke beleid te voeren ter bescherming van haar burgers. In plaats daarvan blijft zij een industrie steunen die onze planeet in gevaar brengt en tegelijkertijd miljoenen onschuldige dieren laat lijden.

Met onze boodschap willen wij bewustzijn creëren over de rol van de vee-industrie en de visserij in de klimaat- en ecologische crisis. We willen hiermee de impact van ons voedselsysteem naar voren brengen in de brede klimaatdiscussie. Ook willen we dat de overheid overgaat tot actie, en dat zij aanstuurt op een transitie naar een rechtvaardig en plantaardig voedselsysteem. Dit is de enige manier om onze planeet voor toekomstige generaties leefbaar te houden voor mens en dier.”

Verder lezen
Kernenergie is geen oplossing

‘Het zal je niet ontgaan zijn; de roep om nieuwe kerncentrales is terug. Maar is het eigenlijk wel een goede oplossing? WISE en LAKA denken van niet.

  1. Kernenergie is gevaarlijk. Ondanks hoge veiligheidseisen kunnen er nog steeds ernstige ongelukken gebeuren. Met grote gevolgen.
  2. Kernenergie is vies. Het levert gevaarlijk afval op, waar nog steeds geen oplossing voor gevonden is. We zadelen onze kinderen en verre kleinkinderen op met de gevolgen van ons energiebeleid.
  3. Kernenergie is duur. Ondanks de 60 jaar ervaring is het bouwen van nieuwe kerncentrales steeds duurder geworden. Zon en wind worden juist steeds goedkoper.
  4. Kernenergie komt te laat. In de komende jaren zullen we alles op alles moeten zetten om de klimaatdoelen te halen. Dat betekent meer energiebesparing, meer zonne- en windenergie, meer opslagtechnieken. Als we daarin investeren hebben we kernenergie helemaal niet nodig.’

Aanmelden via info@kernenergiealarm.nl.

Verder lezen
Scientists4Future NL

Scientists4Future NL calls on all scientists to raise their voice during the Climate March in AmsterdamNovember 6th. Scientists4Future scientists will march together as a bloc. Join us in our call for action: there is no time to waste, we must reduce our emissions now as much as we can!

You can contact us here to join us in the S4F NL bloc. We are looking forward to meeting you and to represent the scientific community together.”

Contact: marjan.smeulders@ru.nl

Verder lezen
Wees een goede voorouder

“We staan als mens niet los van de natuur. We zijn er onderdeel van. Om menswaardig te kunnen leven zijn we afhankelijk van ecosystemen, het klimaat en de aarde. Dat geldt voor ons in het hier en nu maar ook voor de toekomstige generaties aardbewoners. De wetenschap is luid en duidelijk: de huidige klimaatcrisis vormt een immense bedreiging voor de aarde en dus ook voor ons.

Loop met ons mee en laat zien hoe je een goede voorouder kan zijn! Wij willen dat het leven niet stopt na onze dood. Dat zou de betekenis van ons huidige bestaan namelijk ondermijnen. Wat we wel willen is dat er nog vele generaties aardbewoners na ons komen die kunnen floreren op aarde. Wij willen zicht op een menswaardig bestaan, in het nu en in de toekomst. Dat dragen we uit tijdens de Klimaatmars 2021.”

Verder lezen
Zorg- en gezondheidsblok

‘Tweehonderd medische tijdschriften, waaronder het NvTG, sloegen begin september alarm. Klimaatverandering vormt namelijk de grootste gezondheidsbedreiging van onze eeuw en verergert wereldwijde en nationale gezondheidsongelijkheid. Wij roepen daarom de regering op om urgente klimaatactie te ondernemen om de gezondheid van haar mensen te beschermen.  

Wij staan staan we voor de volgenden punten :

  • Klimaatverandering te beperken tot maximaal 1,5 graad om zo de gezondheidsgevolgen te mitigeren;
  • Gezondheid en gelijkheid centraal te zetten in het klimaatbeleid;

  • Een gezond en duurzaam herstel;

  • Aanvullende punten genoemd in de Healthy Climate letter, welke ondersteund is door de WHO.

Meld je (organisatie) aan via dit formulier om op de hoogte te blijven of volg onze LinkedIn pagina.”

Verder lezen
Religieus blok

‘Door mee te lopen willen we kenbaar maken dat we als christenen/gelovigen het zorgen voor Gods Schepping belangrijk vinden. Door de gevolgen van klimaatverandering wordt de Schepping, op sommige plekken zelfs onomkeerbaar, aangetast. Door mee te lopen steun je de vraag/eis aan de regering voor een rechtvaardig klimaatbeleid en kan je laten zien dat juist jij als gelovige of christen dit belangrijk vindt!’

Om 11.00 uur begint een interreligieuze klimaatdienst in de Westerkerk, Prinsengracht 279. Vanaf daar vertrekt het blok om 12.30 richting de Dam.

Verder lezen
Het anarchistische blok

“De Vrije Bond Amsterdam en Active for Justice hebben hun krachten gebundeld en vormen één groot anarchistisch blok tijden de klimaatmars.

Het kapitalisme verdeelt ons. Het zegt ons dat vooruitgang, technologische ontwikkeling en vertrouwen in bureaucraten en politici de oplossing zijn. Het maakt de natuur en andere dieren ondergeschikt aan menselijke belangen. Dat is wat onze wereld vernietigt!

Terwijl liberale NGO’s en actiegroepen bij politici blijven smeken om verandering, zullen wij duidelijk maken dat we het zelf kunnen. We moeten dit destructieve kapitalistische systeem volledig afschaffen. Dat kunnen we doen door zelf het heft in handen te nemen, door gezamenlijke strijd van onderop. We komen naar de Dam om deze boodschap te verkondigen: alleen revolutie kan de aarde redden!”

Verder lezen
Anti-kapitalistisch bloc

“De klimaatcrisis is geen probleem dat kan worden aangepakt binnen hetzelfde systeem dat het heeft veroorzaakt. We moeten af van valse neoliberale ‘oplossingen’ en in plaats daarvan een beweging opbouwen die het probleem bij de wortel aanpakt, werken aan democratisering van de economie en gerechtigheid brengen aan gemeenschappen in de frontlinie. Alleen een massabeweging kan het uitbuitende en destructieve economische systeem stoppen dat winst boven mensenlevens en de natuur waardeert, en kan overal gerechtigheid brengen!

Loop met ons mee als je een radicale massabeweging wilt opbouwen om de klimaatchaos te stoppen!”

Verder lezen
Agro-ecologisch/boerenblok

“Als boeren voelen we al jaren de effecten van klimaatverandering en gaan we ook de komende jaren de grootste klappen opvangen. De huidige industriële landbouw is één van de grootste veroorzakers van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, geniet een stevige positie bij de overheid en krijgt jaarlijks miljarden aan subsidie. Wij willen als voorlopers in de landbouw-transitie laten zien dat ook de landbouwsector zelf vraagt om een krachtig klimaatbeleid. Wij willen dat subsidies voor industriële landbouw stoppen en dat stimulerende maatregelen worden genomen voor klimaatneutrale, gifvrije en agro-ecologische landbouw en omschakelende boeren. Agro-ecologische boeren zijn deel van de oplossing!

We willen ook laten zien dat er steun is voor deze vorm van landbouw. Boeren, maar ook burgers, wetenschappers, natuurliefhebbers, korte keten-fans: doe met ons mee in het agro-ecologisch/ boerenblok in de Klimaatmars! Meer informatie over het boerenblok vind je hier. Wij staan zij-aan-zij met de klimaatbeweging!”

Verder lezen
Natuurblok

‘Laat je horen voor de natuur! De biodiversiteit holt achteruit: stikstofproblemen, microplastics, afvalbergen. Het kabinet moet daarom grootschalig investeren in natuurherstel en biodiversiteit. Daarom roepen we met dit blok op: Pak de natuurcrisis en de klimaatcrisis samen aan.

Loop mee met ons mee met het natuurblok tijdens de klimaatmars. Neem een groen hart mee om te laten zien dat je het behoud van biodiversiteit ook een belangrijk thema vindt. Dos jezelf groen uit. Kom bijvoorbeeld verkleed als Eik, Grutto of Heideplantje.

Ben je onderdeel van een natuurorganisatie? Meld je dan even via natuurbeweging.nl@greenpeace.org en neem een spandoek van jouw organisatie mee om te laten zien dat we met veel organisaties zijn.’

Verder lezen
Plastic crisis is climate crisis

“Stop de plastic crisis! Plastic is gemaakt van fossiele brandstof (olie en (schalie)gas), het is niet alleen erg vervuilend maar draagt ook bij aan de klimaatcrisis. Loop met ons mee!”

Verder lezen
Titel

Verder lezen

Toegankelijkheid

Samen met Feminists Against Ableism hebben we gewerkt aan de toegankelijkheid van de Klimaatmars. Veel dank voor hun toewijding en hulp.

Zicht- en hoorbaarheid

Bij het podium wordt een ruimte afgezet voor mensen in een rolstoel en meer mensen die vanwege een beperking het beste dicht op het podium kunnen zitten. Hier zetten we ook stoeltjes neer. Tijdens het programma is een gebarentolk aanwezig op het podium, welke ook te zien is op grote schermen.

Alternatieve route

Voor mensen die zich niet in de menigte willen begeven en/of geen lange afstanden kunnen afleggen, is er een alternatieve route. Deze snijdt een stuk af van de hoofdroute en is daardoor korter. Als je ervoor kiest om de alternatieve route te nemen, houd er dan rekening mee dat deze niet gefaciliteerd wordt door de politie en dat je je daarom aan de verkeersregels moet houden.

Toiletten

Er zijn toiletten aanwezig op de Binnenrotte (start- en eindlocatie van de mars). Hiervan is een deel rolstoeltoegankelijk.

Klimaatmars 2021

Toegankelijkheid

Samen met Feminists Against Ableism hebben we gewerkt aan de toegankelijkheid van de Klimaatmars. Veel dank voor hun toewijding en hulp.

Zicht- en hoorbaarheid

Bij het podium wordt een ruimte afgezet voor mensen in een rolstoel en meer mensen die vanwege een beperking het beste dicht op het podium kunnen zitten. Hier zetten we ook stoeltjes neer. Tijdens het programma is een gebarentolk aanwezig op het podium, welke ook te zien is op grote schermen.

Alternatieve route

Voor mensen die zich niet in de menigte willen begeven en/of geen lange afstanden kunnen afleggen, is er een alternatieve route. Deze snijdt een stuk af van de hoofdroute en is daardoor korter. Als je ervoor kiest om de alternatieve route te nemen, houd er dan rekening mee dat deze niet gefaciliteerd wordt door de politie en dat je je daarom aan de verkeersregels moet houden.

Toiletten

Er zijn toiletten aanwezig op de Binnenrotte (start- en eindlocatie van de mars). Hiervan is een deel rolstoeltoegankelijk.

Klimaatmars 2021

Toegankelijkheid

Samen met Feminists Against Ableism hebben we gewerkt aan de toegankelijkheid van de Klimaatmars. Veel dank voor hun toewijding en hulp.

Zicht- en hoorbaarheid

Bij het podium wordt een ruimte afgezet voor mensen in een rolstoel en meer mensen die vanwege een beperking het beste dicht op het podium kunnen zitten. Hier zetten we ook stoeltjes neer. Tijdens het programma is een gebarentolk aanwezig op het podium, welke ook te zien is op grote schermen.

Alternatieve route

Voor mensen die zich niet in de menigte willen begeven en/of geen lange afstanden kunnen afleggen, is er een alternatieve route. Deze snijdt een stuk af van de hoofdroute en is daardoor korter. Als je ervoor kiest om de alternatieve route te nemen, houd er dan rekening mee dat deze niet gefaciliteerd wordt door de politie en dat je je daarom aan de verkeersregels moet houden.

Toiletten

Er zijn toiletten aanwezig op de Binnenrotte (start- en eindlocatie van de mars). Hiervan is een deel rolstoeltoegankelijk.

Klimaatmars 2021

Toegankelijkheid

Samen met Feminists Against Ableism hebben we gewerkt aan de toegankelijkheid van de Klimaatmars. Veel dank voor hun toewijding en hulp.

Zicht- en hoorbaarheid

Bij het podium wordt een ruimte afgezet voor mensen in een rolstoel en meer mensen die vanwege een beperking het beste dicht op het podium kunnen zitten. Hier zetten we ook stoeltjes neer. Tijdens het programma is een gebarentolk aanwezig op het podium, welke ook te zien is op grote schermen.

Alternatieve route

Voor mensen die zich niet in de menigte willen begeven en/of geen lange afstanden kunnen afleggen, is er een alternatieve route. Deze snijdt een stuk af van de hoofdroute en is daardoor korter. Als je ervoor kiest om de alternatieve route te nemen, houd er dan rekening mee dat deze niet gefaciliteerd wordt door de politie en dat je je daarom aan de verkeersregels moet houden.

Toiletten

Er zijn toiletten aanwezig op de Binnenrotte (start- en eindlocatie van de mars). Hiervan is een deel rolstoeltoegankelijk.

Klimaatmars 2021

Toegankelijkheid

Samen met Feminists Against Ableism hebben we gewerkt aan de toegankelijkheid van de Klimaatmars. Veel dank voor hun toewijding en hulp.

Zicht- en hoorbaarheid

Bij het podium wordt een ruimte afgezet voor mensen in een rolstoel en meer mensen die vanwege een beperking het beste dicht op het podium kunnen zitten. Hier zetten we ook stoeltjes neer. Tijdens het programma is een gebarentolk aanwezig op het podium, welke ook te zien is op grote schermen.

Alternatieve route

Voor mensen die zich niet in de menigte willen begeven en/of geen lange afstanden kunnen afleggen, is er een alternatieve route. Deze snijdt een stuk af van de hoofdroute en is daardoor korter. Als je ervoor kiest om de alternatieve route te nemen, houd er dan rekening mee dat deze niet gefaciliteerd wordt door de politie en dat je je daarom aan de verkeersregels moet houden.

Toiletten

Er zijn toiletten aanwezig op de Binnenrotte (start- en eindlocatie van de mars). Hiervan is een deel rolstoeltoegankelijk.

Klimaatmars 2021