Vragen

Aansluiten, steunen en meehelpen

Je kan doneren via onze crowdfunding pagina: https://klimaatmars.kentaa.nl. Alle bijdragen zijn welkom. Met jouw hulp kunnen we de Klimaatmars groots maken en tegelijkertijd een fijne ervaring waarborgen voor iedereen.

 

We zijn blij dat je dit vraagt. Want om de klimaatbeweging verder op te bouwen, hebben we jouw hulp hard nodig. Check de doe-mee pagina voor een overzicht van lokale groepen waar je je bij kunt aansluiten. Verder kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van opkomende acties en bijeenkomsten.

De Klimaatmars wordt financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van particulieren, ondersteunende organisaties en de tien initiatiefnemende organisaties van de Klimaatcrisis Coalitie – hun leden en donateurs niet te vergeten. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is onmisbaar. Ook doneren? Dat kan via onze crowdfunding pagina

Fijn dat jouw organisatie interesse heeft om de Klimaatmars te steunen! Dit kan op verschillende manieren. Stuur een mail naar bondgenoten@klimaatmars.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

We hebben een nieuwsbrief, daarvoor kun je je hier inschrijven. Ook kun je ons volgen op Instagram, Twitter en Facebook:

Beweegredenen

Steeds meer mensen proberen hun klimaatimpact te verkleinen. Mensen stappen over op groene energie, eten minder vlees of fietsen meer. Maar zolang overheden en grote vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders hun verantwoordelijkheid ontlopen, is het voor consumenten moeilijker om duurzame keuzes te maken. Vooral de fossiele industrie heeft veel invloed op hoe we ons energiesysteem inrichten. Hun lobby beïnvloedt belangrijke investeringsbeslissingen. Bijvoorbeeld over nieuwe infrastructuur, zoals leidingen, waardoor we voor nog eens tientallen jaren afhankelijk zijn van gas. Grote multinationals hebben bovendien een belangrijke rol bij het bepalen van het aanbod, en daarmee ook invloed op de mogelijkheid van consumenten om duurzame keuzes te maken.

Een beter klimaat begint niet bij jezelf, een beter klimaat begint bij samenwerken aan oplossingen voor iedereen. Vervuiling is een collectief probleem dat we samen moeten oplossen, niet ieder voor zich. We kunnen niet verwachten dat iedereen uit zichzelf besluit alleen nog maar duurzaam voedsel te kopen, voor duurzaam vervoer te kiezen en zijn huis energieneutraal te maken.

Maar we kunnen wel zorgen dat klimaatoplossingen voor iedereen betaalbaar worden. Dat iedereen kan meebeslissen over de verduurzaming van hun omgeving. Dat iedereen kan profiteren van gezonde voeding voor mens en klimaat, betaalbare duurzame energie, meer wooncomfort, meer ruimte in de stad, gezonde lucht en natuur in Nederland en wereldwijd.

Ons demissionaire kabinet noemt zich het groenste ooit. Toch zien we dat de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs, waarin werd afgesproken om de opwarming van de Aarde te beperken tot 1,5 graad, niet wordt gehaald. Integendeel: een fors deel van alle Nederlandse geldstromen gaat naar klimaatvervuiling, ontbossing en onduurzame economieën. We steken miljarden in de ondersteuning van de fossiele sector en lopen achter in de Europese Unie als het gaat om duurzame energie. We zijn een fiscaal paradijs voor de grootste en meest vervuilende multinationals ter wereld. Onze havens en bedrijven zijn wereldspelers in onder andere steenkool, benzine en palmolie. En onze voedselindustrie is enorm klimaatvervuilend en natuurverwoestend.

Dat is niet vanzelfsprekend. De prijs wordt niet alleen bepaald door de kosten van de vervuiling. Door bijvoorbeeld een belasting op vervuiling in te voeren kan de belasting op arbeid worden verlaagd. Op die manier worden werkgevers gecompenseerd en wordt het aantrekkelijker om mensen aan te nemen. Ook kan een bedrijf kiezen om minder dividend uit te keren of schoner te produceren. Je stimuleert bedrijven veel sneller te vergroenen door CO2-uitstoot bij de bron te belasten. Bedrijven die investeren kunnen dat geld ook weer terugverdienen door technologische vernieuwing. Immers: hoe minder ze vervuilen, hoe minder ze hoeven te betalen.

Nederland is een rijk land met wereldwijd veel economische invloed. Wij willen dat de regering die invloed gebruikt om een einde te maken aan de klimaatcrisis en de ellendige gevolgen die veel mensen nu al ondervinden. Door te blijven investeren in grote vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders en niet te kiezen voor mens en klimaat, investeert de overheid in een economie zonder toekomst.

Juist nu kan de overheid die bedrijven de goede kant op duwen en van Nederland een internationale koploper maken, in plaats van een hekkensluiter. Bijvoorbeeld door voorop te lopen met een eerlijke energietransitie, die bedrijven zelf betalen en die geen mensen dupeert. Bijvoorbeeld door te stoppen met het subsidiëren van vervuiling en dat geld te investeren in groene oplossingen voor iedereen en de wereld te laten zien dat en hoe dat kan.

Er komen ook honderdduizenden groene banen voor in de plaats, bijvoorbeeld om huizen te isoleren, windmolens en zonneparken te bouwen. Een eerlijk klimaatbeleid betekent dat we vinden dat iedereen het recht heeft op een leefbaar inkomen en een goed sociaal vangnet. Met een eerlijke verdeling van de welvaart hoeft niemand erop achteruit te gaan.

Wij staan voor een toekomst zonder fossiel en zonder kernenergie. Nederland kan de klimaatdoelen van Parijs ook halen zonder kernenergie, en dus zonder kernafval. In Nederland zijn nieuwe kerncentrales niet nodig en duurder dan andere oplossingen. Daarnaast duurt het bouwen van een nieuwe kerncentrale heel lang, terwijl andere oplossingen (zoals wind en zon) direct beschikbaar zijn. We willen inzetten op oplossingen waarmee we direct kunnen beginnen in plaats van tijd besteden aan gesprekken over een dure, lange termijn technologie die ons nog duizenden jaren opzadelt met gevaarlijk afval.

Zit je vraag hier niet tussen?

Stel gerust je vraag via de mail.

Persvragen

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met de persvoorlichter van de Klimaatcrisis Coalitie via pers@klimaatmars.nl.

Skip to content