Over ons

Waarom we de straat op gaan

De crisis is nu! De wereld staat in brand, smelt en overstroomt. Hitterecords sneuvelen keer op keer. De lucht is vervuild en gezondheid wordt bedreigd. Veel mensen zitten met een hoge energierekening of een koud huis. Ongelijkheid neemt toe en steeds meer mensen leven in armoede.

De eerste klappen van de klimaatcrisis vallen nu al, vooral bij degenen die daar het minst aan hebben bijgedragen. Binnen Nederland, maar zeker ook ver daarbuiten. De politiek stelt de winst van grote bedrijven nog steeds boven het welzijn van mensen.

Dat moet veranderen. Het is duidelijk dat we moeten overgaan tot snelle en ingrijpende actie. We moeten stoppen met fossiel en de vervuilers laten betalen. Inkomens- en baanzekerheid moet gegarandeerd worden in een transitie van en voor iedereen.

Wij hebben een overheid en economie nodig die er is voor mensen. Die ongelijkheid tegengaat en opkomt voor mensenrechten. Die zorgt voor een eerlijke en leefbare wereld voor ons allemaal.

Maar dit gaat niet vanzelf. Daarom gingen we de straat op voor klimaat en rechtvaardigheid, op zondag 12 november in Amsterdam. 85.000 mensen lieten zien dat zij staan voor groen en rechtvaardig beleid. Het was het grootste klimaatprotest ooit in Nederland en de grootste demonstratie van de laatste twintig jaar. Maar we stoppen niet! 

Samen bouwen we een brede beweging die mens en klimaat boven de winst van grote vervuilers zet. Samen dwingen wij rechtvaardig (klimaat)beleid af. Nu, want de crisis is nú.

klimaatprotest in nederland

Klimaatprotesten groeien in Nederland! De laatste jaren nemen steeds meer mensen deel aan klimaatdemonstraties. De klimaatbeweging heeft in de loop der jaren verschillende protesten (mede)georganiseerd. 

Een van de eerste massaprotesten voor het klimaat in Nederland vond plaats op 21 september 2014 in Amsterdam. Waar 5.000 mensen samenkwamen tijdens de People’s Climate March, die vlak voor de klimaattop in New York werd georganiseerd. Een jaar later was Amsterdam opnieuw het decor voor een klimaatprotest. Op 29 november 2015 liepen 7.000 mensen mee tijdens de Klimaatparade, vlak voor de klimaattop in Parijs dat jaar. Het jaar daarna was de opkomst nog hoger. Toen op 29 april 2017 ongeveer 8.000 mensen de straat op gingen voor de Klimaatmars in Amsterdam

Klimaatmars 2021

Daarna maakte de klimaatbeweging grote stappen. Met maarliefst drie grote demonstraties in 2019 Op 7 februari 2019 gingen scholieren massaal de straat op in Den Haag tijdens de Klimaatstaking. Meer dan 10.000 jongeren (en ouderen) kwamen samen op het Malieveld.  Een maand later op 10 maart 2019 vond de Klimaatmars plaats. Liefst 40.000 mensen kwamen vanuit heel Nederland richting Amsterdam om, in de stromende regen, vanaf de Dam richting het Museumplein te lopen. 

In het najaar waren het opnieuw de scholieren die massaal in actie kwamen tijdens een nieuw Klimaatstaking. Dit keer trokken er op 27 september 2019 35.000 bezorgde burgers richting Den Haag, 

 

Door COVID-19 kon het eerstvolgende massaprotest pas in 2021 weer plaatsvinden. Toen op 4 maart 2021 35.000 mensen zich lieten horen tijdens het Klimaatalarm, dat verspreid over heel Nederland plaatsvond. Een paar maanden later op 6 november 2021 vond er weer een Klimaatmars plaats in Amsterdam. Georganiseerd vlak voor de klimaattop in Glasgow trok dit protest 40.000 mensen aan.

Het jaar daarna was Rotterdam voor het eerst het decor voor een Klimaatmars. “Geen woorden, maar daden!” schreeuwen zo’n 10.000 mensen op 19 juni 2022.

2023 was wederom een groot jaar voor de klimaatbeweging. Beginnend op 9 september 2023. De supportdemonstratie voor de A12-blokkades van Extinction Rebellion en de blokkade zelf brachten naar schatting 25.000 mensen op de been. Later dat jaar vond het grootste klimaatprotest ooit in Nederland plaatst. Toen op 12 november 2023 85.000 mensen richting Amsterdam trokken voor de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Tijdens deze manifestatie sprak onder andere wereldberoemd activiste Greta Thunberg de menigste toe op het Museumplein. Het was een van de grootste demonstraties in Nederland ooit.

 

Wie?

De mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak en TNI. Het protest wordt daarnaast mogelijk gemaakt door een projectteam dat alles in de aanloop naar de volgende mars zal regelen, van het podiumprogramma tot aan social media posts. En laten we de onmisbare rol van vrijwilligers en donateurs niet vergeten.

Uitgangspunten klimaatcrisis coalitie

Luister naar de wetenschap en wees eerlijk over de gevolgen van de klimaatcrisis. De aarde stevent af op ongecontroleerde opwarming en totale ontwrichting van onze leefomgeving. Het enige antwoord is snelle verandering: grote vervuilers reguleren en broeikasgassen maximaal terugdringen. We moeten zo snel mogelijk klimaatneutraal worden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad. Hierbij is het betrekken van burgers essentieel. Als rijk land zouden we voorop moeten lopen, in plaats van achteraan.

Olie, steenkool en gas warmen de aarde op en zijn aanjagers van conflict en oorlog. Stop daarom direct met fossiele subsidies, divesteer van fossiel en blokkeer nieuwe fossiele projecten. Verbied de greenwashing van de fossiele lobby middels reclame, sponsoring en marketing en luister in plaats daarvan naar de burger. Het kabinet moet daarnaast inzetten op minder vluchten op Schiphol, het schrappen van Lelystad Airport en het investeren in duurzame alternatieven.

Wij willen zekerheid en perspectief voor iedereen die momenteel nog werkt in sectoren waarvan de uitstoot en/of het energieverbruik sterk omlaag moet. Overheid en bedrijven kunnen garantie bieden met omscholing en vaste, goed betaalde banen in bijvoorbeeld de energietransitie, zorg of onderwijs. Zorg dat iedereen die de overstap maakt naar een minder vervuilende baan gebruik kan maken van deze steunregeling. Iedere werkende met een (nieuwe) baan moet dit kunnen doen tegen goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

De grote vervuilers en de rijkste 1% die het probleem hebben veroorzaakt én zich decennia hebben verrijkt met vervuiling moeten ook de zwaarste lasten dragen. Wij willen dat dit geld geïnvesteerd wordt in burgers, vooral die met de minste draagkracht, bijvoorbeeld door huizen te isoleren en te investeren in zorg en onderwijs.

De klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. Wereldwijd worden de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan het probleem. Kwetsbare landen moeten ondersteund worden om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Ook moet er verregaande compensatie komen voor ontstane klimaatschade en het herstellen van de leefomgeving van getroffen gemeenschappen wereldwijd. De Nederlandse regering heeft de plicht te luisteren naar perspectieven van getroffen gemeenschappen en hen te betrekken bij oplossingen. De klimaatcrisis stopt niet bij onze grens.

De Nederlandse energievoorziening komt nog steeds grotendeels uit fossiele brandstoffen. Er moet duurzaam worden opgeschaald op zee en op land. Dit moet hand in hand gaan met energiebesparing, bijvoorbeeld door middel van isolatie. Hierbij staan publieke zeggenschap en profijt voor burgers centraal, net zoals zorg voor natuur. Kerncentrales zijn geen onderdeel van de oplossing vanwege het afvalprobleem, tijdgebrek, hoge kosten en veiligheidsrisico’s.

Het Nederlandse landbouwsysteem perst boeren uit en pleegt roofbouw op de natuur. Echte natuurinclusieve kringlooplandbouw met een stuk minder dieren is de toekomst, en voor gezond voedsel moeten er prijsgaranties komen. Boeren verdienen steun bij de transitie naar dit alternatieve systeem en moeten de mogelijkheid krijgen om hun beroep uit te oefenen op een eerlijke, duurzame manier.

De biodiversiteit holt achteruit: stikstofproblemen, microplastics, afvalbergen. Bossen worden gekapt op grote schaal, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Dit is niet te rijmen met de noodzaak van CO2-opname door planten en bomen, en het belang van gezonde ecosystemen. Het kabinet moet daarom grootschalig investeren in natuurherstel en biodiversiteit. Ook moet zij de duurzaamheid van klimaatoplossingen niet uit het oog verliezen. De aanpak van de klimaatcrisis en de natuur crisis gaan hand in hand.

Ondersteunende organisaties

 • 52 weken duurzaam
 • ActionAid Nederland
 • Activist Handbook
 • AGREEn
 • Alliance4Europe
 • Amnesty International
 • Animal Rebellion Nederland
 • Animal Save Nederland
 • Apostolisch Genootschap
 • Artsen zonder Grenzen
 • Aseed
 • ASKV Steunpunt Vluchtelingen
 • Atria
 • BankTrack
 • Bionext
 • Bomenbond
 • Both ENDS
 • Breda University of Applied Sciences
 • CARE Nederland
 • Caring Farmers
 • Christian Climate Action
 • Climate Stewards
 • ClimateMatters
 • CNV Jongeren
 • Comité 21 Maart
 • Compassion in World Farming
 • Cordaid
 • De Bovengrondse
 • De Groene Koepel
 • De Franciscaanse Beweging
 • De Klimaatcoalitie
 • De Luchtfietsers
 • De Natuur en Milieufederaties
 • De Vlinderstichting
 • DWARS
 • Dutch Coalition on Disability and Development
 • Eerlijke Geldwijzer
 • Energie Samen
 • Erasmus MC
 • Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
 • FairClimateFund
 • Fawaka Nederland
 • Federatie van Acro-ecologische boeren
 • Federatie van Democratische Arbeiderverenigingen
 • Federatie tegen Biomassacentrales
 • Fietsersbond
 • FNV Sectorraad Senioren
 • FNV Young & United
 • FNV Netwerk Klimaat
 • Foodwatch Nederland
 • Fossil Free Feminists
 • Free West Papua Campaign
 • GEN-NL Ecodorpen
 • Green Cross Nederland
 • GroeneKerken
 • GroenLinks
 • Grootouders voor het Klimaat
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hivos
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Humanistisch Verbond
 • International Federation of Medical Students’ Associations NL
 • Internationale Geneeskunde-Studentenvereniging van Nederland
 • Internationale Socialisten
 • In Vrijheid Verbonden
 • IUCN NL
 • IVN Natuureducatie
 • Jonge Klimaatbeweging
 • Jonge Socialisten in de PvdA
 • Klimaatmoeders
 • Landelijk Overleg Biologie Studenten
 • Landelijke Studentenvakbond
 • Mighty Earth
 • Milieudefensie Jong
 • MOB
 • Music Declares Emergency NL
 • Natuur & Milieu
 • Natuur- en Milieufederaties
 • Natuurmonumenten
 • Nivon Natuurvrienden
 • NJN
 • NJR Werkgroep Jong & Duurzaam
 • Noorden Duurzaam
 • Nudge
 • Oma’s For Future
 • Ontgroei
 • Oy Vey
 • PAX
 • Partij van de Arbeid
 • Partij voor de Dieren
 • PINK!
 • Plan International
 • Plastic Soup Foundation
 • Prozha
 • Queers 4 Climate
 • Raad van Kerken in Nederland
 • Reclame Fossielvrij
 • RE-PEAT
 • ROOD
 • SAP Grenzeloos
 • Save the Children
 • Schooldakrevolutie
 • Scientists4Future
 • SDG Nederland
 • Simavi
 • Slow Food Youth Network NL
 • SP
 • SRVU Studentenbond
 • Stem op een vrouw
 • Stichting Arnhems Peil
 • Stichting Bite Back
 • Stichting de Noordzee
 • Stichting Duinbehoud
 • Stichting EDSP ECO
 • Stichting Gezond Natuur Wandelen
 • Stichting Klimaatgesprekken
 • Stichting Klimaatpsychologie
 • Stichting Laka
 • Stichting Nieuw Wij
 • Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 • Stichting Red de Veluwe
 • Stichting Schooldakrevolutie
 • Stichting Steenbreek
 • Stichting Vrienden van FFF
 • Stop de oorlog Amsterdam
 • Stop Ecocide
 • Stop Wapenhandel
 • Studenten voor Morgen
 • Studentenvakbond AKKU
 • Students for Sustainability Amsterdam
 • Taste Before You Waste
 • Teachers for Climate
 • The Black Archives
 • The Turn Club
 • University Rebellion
 • Urgenda
 • Velt
 • Vegan Student Association Netherlands 
 • Vereniging Basisinkomen
 • VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
 • Voedsel Anders
 • Vogelbescherming Nederland
 • Volt
 • Voor de Wind
 • Vrouwen Tegen Uitzetting
 • VSO Nederland
 • Waddenvereniging
 • Wakker Dier
 • WECF International
 • Wereld Natuur Fonds
 • WISE!
 • Women’s March NL
 • Woonbond
 • Young & Fair
 • YOUth ACT
 • Youth For Climate NL
Klimaatmars 2021

Wil je je ook aansluiten als ondersteunende organisatie?

Ga naar de inhoud