Over ons

Waarom we de straat op gaan

De crisis is nu. De klimaat- en natuurcrisis bedreigt alles wat ons lief is. Droogte, hittegolven en overstromingen zorgen nú voor slachtoffers, chaos en verwoesting. Mensen moeten vluchten, en onze toekomst staat op het spel. Maar, wat doen grote bedrijven? Ze blijven doorgaan met het financieren en faciliteren van nieuwe verwoestende projecten waarmee ze mensen en milieu uitbuiten. Een leefbare wereld glipt door onze vingers heen.

En degenen die daar het minst verantwoordelijk voor zijn, lijden er het meest onder. Daarom gaan we op vrijdag 31 mei opnieuw de straat op voor een rechtvaardige toekomst. Samen laten we aan deze bedrijven zien dat de maat vol is.

Want hun winst is ons verlies. Geld verdienen gaat ten koste van de gezondheid en veiligheid van samenlevingen wereldwijd. Banken, verzekeraars en fossiele multinationals blijven olie op het vuur gooien. Het voedsel, de lucht die we inademen, het drinkwater, de landbouwgrond en de bossen: alles is vervuild. Deze uitbuiting van de natuur gaat hand in hand met de uitbuiting van werknemers. Die geen eerlijk en leefbaar loon krijgen, omdat de winsten van bedrijven belangrijker zijn. De economie is er voor ons, voor mensen, en niet andersom.

Het is tijd dat werkenden en burgers weer zeggenschap krijgen over de koers van bedrijven, zodat bedrijven gaan werken voor de maatschappij, de natuur en het klimaat in plaats van voor een kleine groep aandeelhouders. Terwijl de crisis mensen uit alle delen van de wereld keihard treft, worden deze aandeelhouders steeds rijker. Vecht daarom voor je bestaan en pak de aandeelhouder aan!

 

 

Ook de overheid faalt en neemt geen verantwoordelijkheid. Bedrijven worden niet of nauwelijks aangepakt. Sterker nog, de overheid houdt de vervuilende manier van produceren van deze bedrijven in stand met vergunningen, miljarden euro’s aan subsidie en juridische voordelen die bedrijven beschermen tegen klimaatmaatregelen. Beïnvloed door een machtige lobby laten politici hun oren hangen naar de grote vervuilers.

Niet alleen hier maar ook in de rest van Europa. Vlak voor de Europese verkiezingen geven wij daarom een signaal af: genoeg is genoeg. Als wij verenigd onze stem laten horen, is er niemand die om ons heen kan. Geen lobbyist, geen politicus en geen aandeelhouder. Het is tijd om niet de winst van de aandeelhouders, maar het welzijn van mensen en de aarde topprioriteit te maken.

Bedrijven moeten direct gedwongen worden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Daarom dopen we op vrijdag 31 mei de Amsterdamse Zuidas om tot het centrum van verandering. De Zuidas is hét symbool voor de macht van grote vervuilende bedrijven; hier worden de miljardenwinsten gemaakt die ten koste gaan van mens, natuur en het klimaat. Hier staat de aandeelhouder boven het welzijn van mensen en de aarde. Hier bepalen machtige bedrijven vanuit hun glanzende wolkenkrabbers hoe de toekomst eruit gaat zien. Daar gaan wij die vrijdag verandering in brengen.

Sluit je aan bij de Klimaatmars. Sta zij aan zij met hen die nu al lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis en kom op 31 mei samen met ons naar de Zuidas. Massaal gaan we de straat op om de vervuilers en profiteurs onder druk te zetten. Voor een wereld waarin onze planeet bloeit, mensen floreren en waarin bedrijven in dienst staan van ons allemaal. Waarin mensen boven winst staan. Pak je aandeel in de toekomst en die van de aarde terug!

Onze eisen:

Bouw alle subsidies, financieringen, investeringen en verzekeringen van de fossiele industrie af. Gebruik het geld voor een rechtvaardigere wereld waarin de mensen die nu het hardst geraakt worden – hier en in het buitenland – gecompenseerd worden.

Geef werknemers, bezorgde burgers en de overheid meer zeggenschap over de koers van grote bedrijven. Laat ze bepalend zijn in het socialer en duurzamer maken van het bedrijf.

Leg de zwaarste lasten bij grote vervuilers, niet bij mensen. Investeer in goede groene banen, goed(koop) OV en meer geïsoleerde sociale huurwoningen.

Wie?

De Klimaatmars Zuidas is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie en DeGoedeZaak. Het protest wordt daarnaast mogelijk gemaakt door een projectteam dat alles in de aanloop naar de volgende mars zal regelen, van het podiumprogramma tot aan social media posts. En laten we de onmisbare rol van vrijwilligers en donateurs niet vergeten.

klimaatprotest in nederland

Klimaatprotesten groeien in Nederland! De laatste jaren nemen steeds meer mensen deel aan klimaatdemonstraties. De klimaatbeweging heeft in de loop der jaren verschillende protesten (mede)georganiseerd. 

Een van de eerste massaprotesten voor het klimaat in Nederland vond plaats op 21 september 2014 in Amsterdam. Waar 5.000 mensen samenkwamen tijdens de People’s Climate March, die vlak voor de klimaattop in New York werd georganiseerd. Een jaar later was Amsterdam opnieuw het decor voor een klimaatprotest. Op 29 november 2015 liepen 7.000 mensen mee tijdens de Klimaatparade, vlak voor de klimaattop in Parijs dat jaar. Het jaar daarna was de opkomst nog hoger. Toen op 29 april 2017 ongeveer 8.000 mensen de straat op gingen voor de Klimaatmars in Amsterdam

Klimaatmars 2021

Daarna maakte de klimaatbeweging grote stappen. Met maarliefst drie grote demonstraties in 2019 Op 7 februari 2019 gingen scholieren massaal de straat op in Den Haag tijdens de Klimaatstaking. Meer dan 10.000 jongeren (en ouderen) kwamen samen op het Malieveld.  Een maand later op 10 maart 2019 vond de Klimaatmars plaats. Liefst 40.000 mensen kwamen vanuit heel Nederland richting Amsterdam om, in de stromende regen, vanaf de Dam richting het Museumplein te lopen. 

In het najaar waren het opnieuw de scholieren die massaal in actie kwamen tijdens een nieuw Klimaatstaking. Dit keer trokken er op 27 september 2019 35.000 bezorgde burgers richting Den Haag, 

 

Door COVID-19 kon het eerstvolgende massaprotest pas in 2021 weer plaatsvinden. Toen op 4 maart 2021 35.000 mensen zich lieten horen tijdens het Klimaatalarm, dat verspreid over heel Nederland plaatsvond. Een paar maanden later op 6 november 2021 vond er weer een Klimaatmars plaats in Amsterdam. Georganiseerd vlak voor de klimaattop in Glasgow trok dit protest 40.000 mensen aan.

Het jaar daarna was Rotterdam voor het eerst het decor voor een Klimaatmars. “Geen woorden, maar daden!” schreeuwen zo’n 10.000 mensen op 19 juni 2022.

2023 was wederom een groot jaar voor de klimaatbeweging. Beginnend op 9 september 2023. De supportdemonstratie voor de A12-blokkades van Extinction Rebellion en de blokkade zelf brachten naar schatting 25.000 mensen op de been. Later dat jaar vond het grootste klimaatprotest ooit in Nederland plaatst. Toen op 12 november 2023 85.000 mensen richting Amsterdam trokken voor de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Tijdens deze manifestatie sprak onder andere wereldberoemd activiste Greta Thunberg de menigste toe op het Museumplein. Het was een van de grootste demonstraties in Nederland ooit.

 

Uitgangspunten klimaatcrisis coalitie

Luister naar de wetenschap en wees eerlijk over de gevolgen van de klimaatcrisis. De aarde stevent af op ongecontroleerde opwarming en totale ontwrichting van onze leefomgeving. Het enige antwoord is snelle verandering: grote vervuilers reguleren en broeikasgassen maximaal terugdringen. We moeten zo snel mogelijk klimaatneutraal worden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad. Hierbij is het betrekken van burgers essentieel. Als rijk land zouden we voorop moeten lopen, in plaats van achteraan.

Olie, steenkool en gas warmen de aarde op en zijn aanjagers van conflict en oorlog. Stop daarom direct met fossiele subsidies, divesteer van fossiel en blokkeer nieuwe fossiele projecten. Verbied de greenwashing van de fossiele lobby middels reclame, sponsoring en marketing en luister in plaats daarvan naar de burger. Het kabinet moet daarnaast inzetten op minder vluchten op Schiphol, het schrappen van Lelystad Airport en het investeren in duurzame alternatieven.

Wij willen zekerheid en perspectief voor iedereen die momenteel nog werkt in sectoren waarvan de uitstoot en/of het energieverbruik sterk omlaag moet. Overheid en bedrijven kunnen garantie bieden met omscholing en vaste, goed betaalde banen in bijvoorbeeld de energietransitie, zorg of onderwijs. Zorg dat iedereen die de overstap maakt naar een minder vervuilende baan gebruik kan maken van deze steunregeling. Iedere werkende met een (nieuwe) baan moet dit kunnen doen tegen goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

De grote vervuilers en de rijkste 1% die het probleem hebben veroorzaakt én zich decennia hebben verrijkt met vervuiling moeten ook de zwaarste lasten dragen. Wij willen dat dit geld geïnvesteerd wordt in burgers, vooral die met de minste draagkracht, bijvoorbeeld door huizen te isoleren en te investeren in zorg en onderwijs.

De klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. Wereldwijd worden de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan het probleem. Kwetsbare landen moeten ondersteund worden om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Ook moet er verregaande compensatie komen voor ontstane klimaatschade en het herstellen van de leefomgeving van getroffen gemeenschappen wereldwijd. De Nederlandse regering heeft de plicht te luisteren naar perspectieven van getroffen gemeenschappen en hen te betrekken bij oplossingen. De klimaatcrisis stopt niet bij onze grens.

De Nederlandse energievoorziening komt nog steeds grotendeels uit fossiele brandstoffen. Er moet duurzaam worden opgeschaald op zee en op land. Dit moet hand in hand gaan met energiebesparing, bijvoorbeeld door middel van isolatie. Hierbij staan publieke zeggenschap en profijt voor burgers centraal, net zoals zorg voor natuur. Kerncentrales zijn geen onderdeel van de oplossing vanwege het afvalprobleem, tijdgebrek, hoge kosten en veiligheidsrisico’s.

Het Nederlandse landbouwsysteem perst boeren uit en pleegt roofbouw op de natuur. Echte natuurinclusieve kringlooplandbouw met een stuk minder dieren is de toekomst, en voor gezond voedsel moeten er prijsgaranties komen. Boeren verdienen steun bij de transitie naar dit alternatieve systeem en moeten de mogelijkheid krijgen om hun beroep uit te oefenen op een eerlijke, duurzame manier.

De biodiversiteit holt achteruit: stikstofproblemen, microplastics, afvalbergen. Bossen worden gekapt op grote schaal, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Dit is niet te rijmen met de noodzaak van CO2-opname door planten en bomen, en het belang van gezonde ecosystemen. Het kabinet moet daarom grootschalig investeren in natuurherstel en biodiversiteit. Ook moet zij de duurzaamheid van klimaatoplossingen niet uit het oog verliezen. De aanpak van de klimaatcrisis en de natuur crisis gaan hand in hand.

Ondersteunende organisaties

 • 52 weken duurzaam
 • ActionAid Nederland
 • Activist Handbook
 • AGREEn
 • Alliance4Europe
 • Amnesty International
 • Animal Rebellion Nederland
 • Animal Save Nederland
 • Apostolisch Genootschap
 • Artsen zonder Grenzen
 • Aseed
 • ASKV Steunpunt Vluchtelingen
 • Atria
 • BankTrack
 • Bionext
 • Bomenbond
 • Both ENDS
 • Breda University of Applied Sciences
 • CARE Nederland
 • Caring Farmers
 • Christian Climate Action
 • Climate Stewards
 • ClimateMatters
 • CNV Jongeren
 • Comité 21 Maart
 • Compassion in World Farming
 • Cordaid
 • Culturele Stelling van Amsterdam
 • De Bovengrondse
 • De Duurzame Kaart
 • De Groene Koepel
 • De Franciscaanse Beweging
 • De Klimaatcoalitie
 • De Luchtfietsers
 • De Natuur en Milieufederaties
 • De Vlinderstichting
 • DWARS
 • Dutch Coalition on Disability and Development
 • Eerlijke Geldwijzer
 • Energie Samen
 • Erasmus MC
 • Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
 • FairClimateFund
 • Fawaka Nederland
 • Federatie van Acro-ecologische boeren
 • Federatie van Democratische Arbeiderverenigingen
 • Federatie tegen Biomassacentrales
 • Fietsersbond
 • FNV Sectorraad Senioren
 • FNV Young & United
 • FNV Netwerk Klimaat
 • Foodwatch Nederland
 • Fossil Free Feminists
 • Free West Papua Campaign
 • GEN-NL Ecodorpen
 • Green Cross Nederland
 • GroeneKerken
 • GroenLinks
 • Groen Pensioen
 • Grootouders voor het Klimaat
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hivos
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Humanistisch Verbond
 • International Federation of Medical Students’ Associations NL
 • Internationale Geneeskunde-Studentenvereniging van Nederland
 • Internationale Socialisten
 • In Vrijheid Verbonden
 • IUCN NL
 • IVN Natuureducatie
 • Jonge Klimaatbeweging
 • Jonge Socialisten in de PvdA
 • Klimaatmoeders
 • Landelijk Overleg Biologie Studenten
 • Landelijke Studentenvakbond
 • Mighty Earth
 • Milieudefensie Jong
 • MOB
 • Music Declares Emergency NL
 • Natuur & Milieu
 • Natuur- en Milieufederaties
 • Natuurmonumenten
 • Nivon Natuurvrienden
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • NJN
 • NJR Werkgroep Jong & Duurzaam
 • Noorden Duurzaam
 • Nudge
 • Oma’s For Future
 • Ontgroei
 • Oy Vey
 • PAX
 • Partij van de Arbeid
 • Partij voor de Dieren
 • PINK!
 • Plan International
 • Plastic Soup Foundation
 • Prozha
 • Queers 4 Climate
 • Raad van Kerken in Nederland
 • Reclame Fossielvrij
 • RE-PEAT
 • ROOD
 • SAP Grenzeloos
 • Save the Children
 • Schooldakrevolutie
 • SchipholWatch
 • Scientists4Future
 • SDG Nederland
 • Simavi
 • Slow Food Nederland
 • Slow Food Youth Network NL
 • SP
 • SRVU Studentenbond
 • Stem op een vrouw
 • Stichting Arnhems Peil
 • Stichting Bite Back
 • Stichting de Noordzee
 • Stichting Duinbehoud
 • Stichting EDSP ECO
 • Stichting Gezond Natuur Wandelen
 • Stichting Klimaatgesprekken
 • Stichting Klimaatpsychologie
 • Stichting Laka
 • Stichting Nieuw Wij
 • Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 • Stichting Red de Veluwe
 • Stichting Schooldakrevolutie
 • Stichting Steenbreek
 • Stichting Vrienden van FFF
 • Stop de oorlog Amsterdam
 • Stop Ecocide
 • Stop Wapenhandel
 • Studenten voor Morgen
 • Studentenvakbond AKKU
 • Students for Sustainability Amsterdam
 • Taste Before You Waste
 • Teachers for Climate
 • The Black Archives
 • The Turn Club
 • University Rebellion
 • Urgenda
 • Velt
 • Vegan Student Association Netherlands 
 • Vereniging Basisinkomen
 • VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
 • Voedsel Anders
 • Vogelbescherming Nederland
 • Volt
 • Voor de Wind
 • Vrouwen Tegen Uitzetting
 • VSO Nederland
 • Waddenvereniging
 • Wakker Dier
 • We Are Warming Up festival
 • WECF International
 • WISE!
 • Women’s March NL
 • Woonbond
 • Young & Fair
 • YOUth ACT
 • Youth For Climate NL
Klimaatmars 2021

Wil je je ook aansluiten als ondersteunende organisatie?

Ga naar de inhoud