Over ons

Waarom we de straat op gaan

De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op Aarde. In Nederland verloren mensen in Limburg hun huis door overstromingen; elders veroorzaken droogtes hongersnoden, en verwoesten bosbranden gemeenschappen van mensen en dieren. De klappen vallen vooral bij degenen die de minste middelen hebben om zich tegen deze gevaren te weren. Binnen onze landsgrenzen, maar vooral ook ver daarbuiten.

Het is duidelijk dat we moeten overgaan op snelle en ingrijpende actie. Toch kiest Kabinet Rutte IV wéér de kant van hen die voor de klimaatcrisis verantwoordelijk zijn. Onze regering dreigt de schijnoplossingen van multinationals met miljarden te financieren, terwijl het juist nodig is om bedrijven zoals Shell en Tata te laten betalen voor hun vervuiling. Ook wordt de luchtvaart nog steeds uitgezonderd en blijven we investeren in olie- en gaswinning. Dit moet nu stoppen. Zonder de oorzaken van de klimaatcrisis aan te pakken, blijven we niet onder 1,5 graad opwarming.

Wat we nodig hebben, is rechtvaardig beleid: de klimaatmiljarden moeten gaan naar mensen die dit geld het hardst nodig hebben. Investeer bijvoorbeeld in woningisolatie, zodat mensen niet langer moeten kiezen tussen een koude woning of een hoge rekening. Stop geld in het openbaar vervoer, als alternatief voor hoge prijzen aan de pomp. En creëer groene banen in onder andere de zorg en het onderwijs, zeker voor de mensen die van baan moeten veranderen. Ook is het noodzakelijk om steun te bieden aan kwetsbare landen die nauwelijks hebben bijgedragen aan klimaatverandering, zodat zij zichzelf weerbaar kunnen maken. We kunnen de klimaatcrisis bestrijden en tegelijkertijd iedereen in Nederland en daarbuiten een waardig bestaan geven.

Maar dit gaat niet vanzelf. Alleen met massaal protest kunnen we de politiek in beweging krijgen. Daarom bouwen we een sterke beweging die mens en klimaat boven de winst van grote vervuilers zet. Terwijl politici blijven praten komen wij in actie, doe mee!

Wie?

De Klimaatmars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, Code Rood, DeGoedeZaak en TNI. Het protest wordt daarnaast mogelijk gemaakt door een projectteam dat alles in de aanloop naar de volgende mars zal regelen, van het podiumprogramma tot aan social media posts. En laten we de onmisbare rol van vrijwilligers en donateurs niet vergeten.

Eisen

Luister naar de wetenschap en wees eerlijk over de gevolgen van de klimaatcrisis. De aarde stevent af op ongecontroleerde opwarming en totale ontwrichting van onze leefomgeving. Het enige antwoord is snelle verandering: grote vervuilers reguleren en broeikasgassen maximaal terugdringen. We moeten zo snel mogelijk klimaatneutraal worden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad. Hierbij is het betrekken van burgers essentieel. Als rijk land zouden we voorop moeten lopen, in plaats van achteraan.

Olie, steenkool en gas warmen de aarde op en zijn aanjagers van conflict en oorlog. Stop daarom direct met fossiele subsidies, divesteer van fossiel en blokkeer nieuwe fossiele projecten. Verbied de greenwashing van de fossiele lobby middels reclame, sponsoring en marketing en luister in plaats daarvan naar de burger. Het kabinet moet daarnaast inzetten op minder vluchten op Schiphol, het schrappen van Lelystad Airport en het investeren in duurzame alternatieven.

Wij willen zekerheid en perspectief voor iedereen die momenteel nog werkt in sectoren waarvan de uitstoot en/of het energieverbruik sterk omlaag moet. Overheid en bedrijven kunnen garantie bieden met omscholing en vaste, goed betaalde banen in bijvoorbeeld de energietransitie, zorg of onderwijs. Zorg dat iedereen die de overstap maakt naar een minder vervuilende baan gebruik kan maken van deze steunregeling. Iedere werkende met een (nieuwe) baan moet dit kunnen doen tegen goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

De grote vervuilers en de rijkste 1% die het probleem hebben veroorzaakt én zich decennia hebben verrijkt met vervuiling moeten ook de zwaarste lasten dragen. Wij willen dat dit geld geïnvesteerd wordt in burgers, vooral die met de minste draagkracht, bijvoorbeeld door huizen te isoleren en te investeren in zorg en onderwijs.

De klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. Wereldwijd worden de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan het probleem. Kwetsbare landen moeten ondersteund worden om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Ook moet er verregaande compensatie komen voor ontstane klimaatschade en het herstellen van de leefomgeving van getroffen gemeenschappen wereldwijd. De Nederlandse regering heeft de plicht te luisteren naar perspectieven van getroffen gemeenschappen en hen te betrekken bij oplossingen. De klimaatcrisis stopt niet bij onze grens.

De Nederlandse energievoorziening komt nog steeds grotendeels uit fossiele brandstoffen. Er moet duurzaam worden opgeschaald op zee en op land. Dit moet hand in hand gaan met energiebesparing, bijvoorbeeld door middel van isolatie. Hierbij staan publieke zeggenschap en profijt voor burgers centraal, net zoals zorg voor natuur. Kerncentrales zijn geen onderdeel van de oplossing vanwege het afvalprobleem, tijdgebrek, hoge kosten en veiligheidsrisico’s.

Het Nederlandse landbouwsysteem perst boeren uit en pleegt roofbouw op de natuur. Echte natuurinclusieve kringlooplandbouw met een stuk minder dieren is de toekomst, en voor gezond voedsel moeten er prijsgaranties komen. Boeren verdienen steun bij de transitie naar dit alternatieve systeem en moeten de mogelijkheid krijgen om hun beroep uit te oefenen op een eerlijke, duurzame manier.

De biodiversiteit holt achteruit: stikstofproblemen, microplastics, afvalbergen. Bossen worden gekapt op grote schaal, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Dit is niet te rijmen met de noodzaak van CO2-opname door planten en bomen, en het belang van gezonde ecosystemen. Het kabinet moet daarom grootschalig investeren in natuurherstel en biodiversiteit. Ook moet zij de duurzaamheid van klimaatoplossingen niet uit het oog verliezen. De aanpak van de klimaatcrisis en de natuur crisis gaan hand in hand.

Ondersteunende organisaties

 • 52 weken duurzaam
 • ActionAid Nederland
 • Activist Handbook
 • AGREEn
 • Alliance4Europe
 • Amnesty International
 • Animal Rebellion Nederland
 • Apostolisch Genootschap
 • Artsen zonder Grenzen
 • Aseed
 • ASKV Steunpunt Vluchtelingen
 • Atria
 • BankTrack
 • Bionext
 • Both ENDS
 • Breda University of Applied Sciences
 • Caring Farmers
 • Christian Climate Action
 • Climate Stewards
 • ClimateMatters
 • CNV Jongeren
 • Comité 21 Maart
 • Compassion in World Farming
 • Cordaid
 • De Bovengrondse
 • De Franciscaanse Beweging
 • De Natuur en Milieufederaties
 • De Vlinderstichting
 • DWARS
 • Dutch Coalition on Disability and Development
 • Eerlijke Geldwijzer
 • Energie Samen
 • Erasmus MC
 • Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling
 • Fawaka Nederland
 • Fietersbond
 • FNV Sectorraad Senioren
 • FNV Young & United
 • Foodwatch Nederland
 • Fossil Free Feminists
 • Free West Papua Campaign
 • GEN-NL Ecodorpen
 • Green Cross Nederland
 • GroeneKerken
 • GroenLinks
 • Grootouders voor het Klimaat
 • Hivos
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Humanistisch Verbond
 • International Federation of Medical Students’ Associations NL
 • Internationale Geneeskunde-Studentenvereniging van Nederland
 • Internationale Socialisten
 • In Vrijheid Verbonden
 • IUCN NL
 • IVN Natuureducatie
 • Jonge Klimaatbeweging
 • Jonge Socialisten in de PvdA
 • Jongeren Milieu Actief
 • Klimaatmoeders
 • Landelijk Overleg Biologie Studenten
 • Landelijke Studentenvakbond
 • Mighty Earth
 • MOB
 • Music Declares Emergency NL
 • Natuur & Milieu
 • Nederlandse Vereniging voor Veganisme
 • Nivon Natuurvrienden
 • NJN
 • NJR Werkgroep Jong & Duurzaam
 • Nudge
 • Oma’s For Future
 • Ontgroei
 • Oy Vey
 • PAX
 • Partij voor de Dieren
 • PINK!
 • Plan International
 • Plastic Soup Foundation
 • Prozha
 • Queers 4 Climate
 • Raad van Kerken in Nederland
 • Reclame Fossielvrij
 • RE-PEAT
 • ROOD
 • SAP Grenzeloos
 • Save the Children
 • Schooldakrevolutie
 • Scientists4Future
 • Simavi
 • Slow Food Youth Network NL
 • SP
 • SRVU Studentenbond
 • Stichting Bite Back
 • Stichting de Noordzee
 • Stichting Duinbehoud
 • Stichting Klimaatgesprekken
 • Stichting Laka
 • Stichting Nieuw Wij
 • Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 • Stichting Red de Veluwe
 • Stichting Steenbreek
 • Stichting Vrienden van FFF
 • Stop Ecocide
 • Stop Wapenhandel
 • Studenten voor Morgen
 • Studentenvakbond AKKU
 • Students for Sustainability Amsterdam
 • Taste Before You Waste
 • Teachers for Climate
 • The Turn Club
 • University Rebellion
 • Urgenda
 • Velt
 • Vegan Student Association Netherlands 
 • Vereniging Basisinkomen
 • VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
 • Voedsel Anders
 • Vogelbescherming Nederland
 • Volt
 • Vrouwen Tegen Uitzetting
 • Waddenvereniging
 • WECF International
 • Wereld Natuur Fonds
 • WISE!
 • Women’s March NL
 • Woonbond
 • Young & Fair
 • YOUth ACT
 • Youth For Climate NL
Profile picture Klimaatmars

Wil je je ook aansluiten als ondersteunende organisatie?

Skip to content