over

Klimaatcoalitie Wageningen

Samenstelling

Grootouders voor het Klimaat, Energieloket Wageningen, Operatie Klimaat (Milieudefensie), anti-racisme beweging Wageningen, Extinction Rebellion Wageningen en individuele vrijwilligers.

Beschrijving

Samen actief in Wageningen voor een klimaatrechtvaardige wereld

Visie:

De klimaatcoalitie Wageningen streeft naar een regeneratieve en solidaire wereld voor mens en natuur. Vanuit Wageningen werken we samen aan ambitieuze en eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Dat doen we samen met gemeente, (non) profit organisaties, de universiteit en inwoners van alle generaties. Met rechtvaardig beleid kunnen we iedereen duurzaam laten wonen, werken en leren; kansenongelijkheid bestrijden, onze kinderen en kleinkinderen gezond laten opgroeien en de biodiversiteit versterken.

Missie:

De Klimaatcoalitie Wageningen bundelt de krachten van Wageningers en Wageningse groepen die gaan voor een rechtvaardige en leefbare wereld nu en voor toekomstige generaties. Samen zijn we aanjager van doeltreffende en rechtvaardige klimaatprojecten in Wageningen. We activeren Wageningers om in actie te komen thuis, in Wageningen en landelijk.We worden gesterkt door het netwerk en de activiteiten van de nationale klimaatcrisiscoalitie.

Doelen:

  • Netwerk organisatie klimaat en duurzaamheid versterken.
  • Bijdragen aan en gebruik maken van landelijke Klimaatcoalitie samenvatten.
  • Aandacht vestigen op klimaatrechtvaardige doelen binnen Wageningen.
Hoe kan jij aanmelden?
Stuur een mail naar klimaatcoalitiewageningen@gmail.com.
Volg ons op social media
Actie oproep

Campagne Klimaatburgerberaad

Wij willen de boot niet missen! Met een positieve noot roepen wij de gemeente op serieus te kijken naar een klimaatburgerberaad in Wageningen.

Ons bericht aan de gemeente is: Neem je burgers serieus, want zij nemen het klimaat serieus. Durf ook buiten de bekende bubbel contact op te nemen met burgers, door ook serieus te kijken naar het opzetten van een klimaatburgerberaad. Dit doen we door op een symbolisch burgerberaad te overhandigen aan de gemeente: Ons Groenboek!

In de aanloop naar 12 maart gaan we op zoveel mogelijk manieren ideeën verzamelen van burgers, studenten, scholieren en organisaties. Op 12 maart zetten we dit door en doen we dit met een hele groep verspreid tegelijkertijd door heel Wageningen. Als kers op de taart hopen we op deze dag ook in gesprek te gaan met de lokale partijen, die op dat moment campagne aan het voeren zijn.

Alle ideeën willen we vervolgens op een ludieke manier bundelen in een Groenboek en aanbieden aan de gemeente op 16 maart, de verkiezingsdag. Met al deze input roepen we de nieuw verkozen gemeente op om een echt burgerberaad voor lokaal klimaatbeleid op te zetten en geven we hen vast wat eerste input.

Jouw hulp is nodig!

We zijn nog op zoek naar mensen die:

  • Zich aan willen sluiten in een wijkteam
  • Posters willen verspreiden door heel Wageningen
  • Goed zijn met sociale media en onze boodschap online willen helpen verspreiden.

Meedoen? Vul dan dit formulier in!

Locatie
Verspreid door Wageningen
Tijd
12:30
Datum
2022-03-12
Andere acties
Er zijn momenteel geen acties.
Ga naar de inhoud