over

Maastrichtse Klimaatcoalitie

Samenstelling

Raad van Kerken, Fairtrade Gouda, IVN Natuureducatie, Nivon Natuurvrienden, Groene Kerken, Grootouders voor het Klimaat en individuele vrijwilligers.

Beschrijving

In februari 2019 begonnen jongeren over de hele wereld de straat op te gaan om concrete klimaatmaatregelen te eisen en hun bezorgdheid over de milieucrisis te uiten. Maastricht bouwde voort op dit momentum en startte een eigen studentenklimaatbeweging. Vanaf het begin wilden veel mensen betrokken raken bij de organisatie, en in zeer korte tijd zijn we erin geslaagd om enkele duizenden mensen op straat te brengen om te protesteren tegen het zwakke klimaatbeleid. Van een paar gemotiveerde leden groeiden we al snel uit tot een grotere organisatie die nu verschillende soorten projecten uitvoert die niet alleen protesten en acties omvatten, maar ook onderzoek, beleidsvorming, het uitoefenen van druk op de universiteit en algemene bewustmakingsprojecten.

Hoe kan jij aanmelden?
Stuur een mail naar info@maastrichtforclimate.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief op https://www.maastrichtforclimate.nl/nl/contact-2/.
Volg ons op social media
Actie oproep

Climate March || Klimaatmars

CLIMATE MARCH ALERT
Our rivers are flooding, our forests are on fire. Politicians are failing us! With each unsuccessful conference, with each blah blah talk, we are getting closer to a climate catastrophe! Climate change is now and we have to act urgently! To address our fragile future and our failing system, we are organizing a Climate March on the 12th of March. The protest begins from Vrijthof at 13.00. The Climate March is especially important because the local elections are coming up. Let’s remind the politicians that it is our future they are playing with! Come and give our future a chance. A vote for the future!

KLIMAATMARS ALARM
Onze rivieren stromen over, onze bossen staan in brand. Politici laten ons in de steek! Met elke mislukte conferentie, met elk bla bla praatje, komt een klimaatcatastrofe dichterbij! Klimaatverandering vindt nu plaats en we moeten dringend handelen! Om onze kwetsbare toekomst en ons falende systeem aan te kaarten, organiseren we op 12 maart een Klimaatmars. Het protest begint vanaf het Vrijthof om 13.00 uur. De Klimaatmars is vooral belangrijk omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. Laten we de politici eraan herinneren dat het onze toekomst is die ze op het spel zetten! Kom en geef onze toekomst een kans. Stem voor de toekomst!

Locatie
Vrijthof, Maastricht
Tijd
13:00
Datum
2022-03-12
Andere acties
Er zijn momenteel geen acties.
Ga naar de inhoud