over

Drentse Klimaatcoalitie

Samenstelling

Operatie Klimaat (Milieudefensie), FNV Drentsche Aa, Fridays For Future Emmen, en Grootouders voor het Klimaat.

Beschrijving

Een Leefbare Aarde Ook Voor Komende Generaties

Het klimaat verandert snel door hoe wij omgaan met onze aarde. Overstromingen, smeltende ijskappen, snellere zeespiegelstijging. Zo’n wereld willen we niet. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling kunnen we klimaatontwrichting tegengaan en onze aarde leefbaar houden!

Meedoen met de Drentse Klimaatcrisis Coalitie (DKC)?

Sinds het Klimaatalarm van 14 maart 2021 zijn we een beweging die in Drenthe klimaatacties wil bundelen. We inspireren elkaar en maken anderen bewust van de ernst van de klimaatcrisis. Een crisisaanpak is nu nodig. We vinden dat iedereen te maken heeft met klimaatverandering en willen daarom iedereen de kans geven om samen met ons een bijdrage te leveren om het tij te keren.

Bondgenoten

Organisaties die onze visie en doelen onder- schrijven en die bereid zijn om hun netwerken hiervoor in te zetten, activiteiten te sponsoren, e.d. kunnen aansluiten als Bondgenoot. De DKC kan daar wederdiensten in natura tegenover stellen.

Denkers en doeners

Enthousiaste vrijwilligers zijn welkom om met onze teams mee te denken. We hebben mensen nodig die inventief, doortastend en teamgericht zijn en sterk zijn in ideeontwikkeling, voorbereiding en uitvoering. Zowel mensen die door de wol geverfd zijn als jongeren die een nieuwe uitdaging zoeken zijn welkom.

  • Voor ons project “Drentse Aarde-Estafette” hebben we versterking nodig voor de taakgebieden Public Relations, participerende organisaties & projectmedewerkers, lopers & sponsoring en volgkaravaan & begeleidende evenementen.
  • Voor ons Kernteam zoeken we mensen die aan de slag willen met sponsoring, voorlichting, website & social media, coalitieopbouw & -beheer en activiteitenontwikkeling.
  • Met onze promotie– en informatiestand (Klimaatstand), met o.m. diverse leuke kli- maatspellen, willen we bij een groot publiek interesse opwekken voor de mogelijkheden om uit de klimaatcrisis te komen. We zoeken mensen die het leuk vinden om in hun omge- ving mee te doen aan de bemensing van de stand en in gesprek te komen met diverse doelgroepen.

 

Doe mee met de Drentse Klimaatcrisis Coalitie! Samen kunnen we veel meer doen.

Hoe kan jij aanmelden?
Stuur een mail naar klimaatalarmdrenthe@gmail.com
Volg ons op social media
Actie oproep
Locatie
Tijd
Datum
Andere acties
Er zijn momenteel geen acties.
Ga naar de inhoud